Найдено 200+ «T»

TEXAS SOCIAL BEHAVIOR INVENTORY (TSBI, FORM

Психологический словарь

Тест. Техасская шкала социального поведения. Авторы. Helmreich, Stapp, 1977. Литература. Marlowe H.A. The Structure of Social Intelligence. Florida, 1984. Тек

TEXAS SOCIAL BEHAVIOR INVENTORY (TSBI, FORM

Психологический словарь

1. - Я не могу заговорить с другими людьми, пока они сами не сделаю этого. 2. Я описал бы самого себя как уверенного в себе человека. 3. В отношении своей на

THE BARRETT-LENNARD RELATIONSHIP INVENTORY

Психологический словарь

Тест. Опросник межличностных отношений. Структура. Методика включает в себя следующие шкалы: эмпатия (понимание тонких душевных переживаний), конгруентность (до

THE GERMAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY. A

Психологический словарь

Журнал ""Немецкий журнал по психологии"". Научно - реферативный журнал, орган Международного союза психологических наук (International Union of Psychological Sc

THE RELAXATION INVENTORY

Психологический словарь

Тест. Опросник релаксации. Структура. Методика включает в себя следующие шкалы: физическое напряжение, физическая оценка, когнитивное напряжение.

THE SCHEDULE FOR THE EVALUATIEN OF

Психологический словарь

Тест. Методика для оценки индивидуального качества жизни. Источник. The Schedule for the Evaluatien of Individual Quality of Life (SEIQOL)/O‘Boyle C.A.//Int. J.

THE SCHOOL MOTIVATION ANALYSIS TEST

Психологический словарь

Тест. Тест анализа школьной мотивации. Структура. Методика включает в себя 10 шкал (в том числе: суперэго, самоощущение). Источник. Multivar. Exp. Clin. Res. 1

THE SEXUALY SCALE

Психологический словарь

Тест. Шкала сексуальности. Авторы. S. William, P. Dennis (1989). Структура. Методика включает в себя следующие шкалы: сексуальная самооценка, самооценка подавл

THE UCLA LENELINESS SCALA. REVISED

Психологический словарь

-1.Я чувствую, что живу в согласии с окружающими меня людьми.

THE UCLA LENELINESS SCALA. REVISED

Психологический словарь

Тест. Шкала одиночества. Авторы. Russell D., Peplau L.A., Cutrona C.E. Источник. Russell D., Peplau L.A., Cutrona C.E. The revised UCLA Leneliness Scala: Concu

TRIDEMENSIONAL PERSONALITY QUESTIONNAIRE

Психологический словарь

Тест. Трехфакторный личностный опросник. Структура. Методика включает в себя следующие шкалы: поиск нового, избегание опасности, зависимость от поощрения.

TRIER PERSONLICHKEITSFRAGEBOGEN

Психологический словарь

Тест. Трирский опросник личности. Основан на модели личности P. Borkenau. Структура. Методика включает в себя два интегральных фактора: контроль за поведением (

T–O–T–E

Психологический словарь

T - O - T - E /test - operation - test - exit/ (от проба - операция - проба - результат) - единица анализа психического, основанная на постулировании вед

ADVANCES IN BEHAVIOUR RESEARCH & THERAPY

Психологический словарь

Журнал ""Успехи в поведенческих исследованиях и терапии"". Научно - практический журнал, издаваемый английским книгоиздательством Пагамон Пресс (Pergamon Press)

MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR

Психологический словарь

Тест. Индикатор типов Myers, Briggs. Авторы. Myers, Briggs. Структура. Методика включает в себя следующие шкалы: суждения - восприятия (в том числе: планирован

TERMINAL

Англо-український комп'ютерний словник

1 термінал (1. пристрій для взаємодії користувача чи оператора з обчислювальною системою 2. у мережі ЕОМ - будь-який пристрій, що є джерелом чи одержувачем даних

TERMINAL HANDLER

Англо-український комп'ютерний словник

1 термінальний комплекс, термінальний інтерфейсний процесор 2 драйвер термінала

TEXT PROCESSING

Англо-український комп'ютерний словник

1 обробка тексту 2 підготування текстів

TIME-DIVISION MULTIPLEXING

Англо-український комп'ютерний словник

тимчасове мультиплексування, тимчасове ущільнення

TINK

Англо-український комп'ютерний словник

відтінок (колір, одержуваний з чистого кольору додаванням білого)

TOKEN

Англо-український комп'ютерний словник

1 лексема 2 елементарне значення 3 маркер (у мережі передачі даних з кільцевою архітектурою)

TOKEN RING

Англо-український комп'ютерний словник

естафетне кільце (у топології мережі ЕОМ) мережа, в якій усі комп'ютери складають одне фізичне або логічне коло

ACCELERATION TIME

Англо-український комп'ютерний словник

час розгону (диску, або магнітної стрічки)

ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT

Англо-український комп'ютерний словник

(ATA) удосконалена технологія підключення (пристрій, що інтегрує контролер на жорсткому диску, може підтримувати кілька жорстких дисків)

ARGUMENT TYPE LIST

Англо-український комп'ютерний словник

список типів (формальних) параметрів

ASCII TERMINAL

Англо-український комп'ютерний словник

текстовий термінал, ASCII-термінал

AUDIT LOG, AUDIT TRAIL

Англо-український комп'ютерний словник

контрольний журнал (у якому фіксуються звернення до захищених даних)

BASIC TELECOMMUNICATION ACCESS METHOD

Англо-український комп'ютерний словник

(BTAM) базисний телекомунікаційний метод доступу

BECAUSE IT'S TIME NETWORK

Англо-український комп'ютерний словник

(BITNET) "Тому, Що Це Часова Мережа". Одна з перших міжнародних комп'ютерних мереж, створена на початку 80-х рр. 20 ст. Несумісна з Internet

BETA TEST

Англо-український комп'ютерний словник

досвідчена експлуатація; іспит у виробничих умовах, польові іспити

BIT TIME

Англо-український комп'ютерний словник

час пересилання біта; такт передачі

BLOCK TRANSFER

Англо-український комп'ютерний словник

1 побічна передача 2 пересилання блоку, блокове пересилання

BUILT-IN TYPE

Англо-український комп'ютерний словник

визначений (вбудований) тип (даних) (у мовах програмування в розвинутій системі типів)

CABLE MODEM TERMINATION SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(CMTS) система, яка здійснює обмін цифровими сигналами між модемами

CARTRIDGE TAPE

Англо-український комп'ютерний словник

касетний нагромаджувач на (магнітній) стрічці, касетна стрічка

CHIPS AND TECHNOLOGIES OF INTEL CORPORATION

Англо-український комп'ютерний словник

компанія, що займається розробленням високоякісних HiQColor алгоритмів для дисплеїв плоских моніторів

CLUSTER TOPOLOGY

Англо-український комп'ютерний словник

ієрархічна (кластерна) топологія (архітектури мережі ЕОМ)

COMPILER OPTIONS, COMPILER TOGGLES

Англо-український комп'ютерний словник

параметри трансляції, параметри компіляції

COMPUTER TRESPASSER

Англо-український комп'ютерний словник

комп'ютерний зломщик (зловмисник, який пробує зламати захист і одержати доступ до інформації в пам'яті ЕОМ)

CONVERSION TABLE

Англо-український комп'ютерний словник

таблиця перетворення, таблиця перекодування

CPU TIME

Англо-український комп'ютерний словник

час рахунку, час центрального процесора, процесорний час

CROSS TALK

Англо-український комп'ютерний словник

перехресний зв'язок (енергія, що передається від одного кола до іншого)

DAISY-CHAIN TOPOLOGY

Англо-український комп'ютерний словник

топологія типу "ланцюг" (в обчислювальній мережі)

DATA TERMINAL EQUIPMENT

Англо-український комп'ютерний словник

(DTE) термінальне устаткування користувача

DATA TRANSFER

Англо-український комп'ютерний словник

пересилання даних (між ОЗП і зовнішнім пристроєм)

DATA TRANSLATION

Англо-український комп'ютерний словник

конвертування даних (перетворення фізичного представлення даних для роботи з ними в іншій системі керування даними)

DEBATABLE TIME

Англо-український комп'ютерний словник

час простою з нез'ясованої причини

DISTRIBUTION TAPE

Англо-український комп'ютерний словник

дистрибутивна стрічка, дистрибутив

DUMB TERMINAL

Англо-український комп'ютерний словник

простий термінал, термінал вводу-виводу

ELAPSED TIME

Англо-український комп'ютерний словник

(астрономічний) час лічби; використаний час

END OF TEXT

Англо-український комп'ютерний словник

(ETX) символ кінця тексту (у коді ASCII представлений числом 3)

END OF TRANSMISSION

Англо-український комп'ютерний словник

(EOT) символ кінця повідомлення (у коді ASCII представлений числом 4)

END OF TRANSMISSION BLOCK

Англо-український комп'ютерний словник

(ETB) символ кінця передачі блоку (у коді ASCII представлений числом 23)

ENGINEERING TIME

Англо-український комп'ютерний словник

час технічного обслуговування, інженерний час

EVENT TRAPPING

Англо-український комп'ютерний словник

обробка переривань, обробка подій по перериваннях

FATHER TAPE

Англо-український комп'ютерний словник

вихідна стрічка, стрічка другого покоління

GENERIC TYPE

Англо-український комп'ютерний словник

родовий (параметрований, що набудовується) тип (даних)

GOALS THRASHING

Англо-український комп'ютерний словник

переповнення списку мети (у системах логічного висновку)

IN-HOUSE TRAINING

Англо-український комп'ютерний словник

підготовка фахівців власними засобами

INEFFECTIVE TIME

Англо-український комп'ютерний словник

загублений час; час простою, простій

INPUT-BOUND TASK

Англо-український комп'ютерний словник

завдання, швидкість виконання якого обмежена швидкістю вводу даних

INTERNET ENGINEERING TASK FORCE

Англо-український комп'ютерний словник

(IETF) організація первинних стандартів для інтернету

INTERRUPT TRAP

Англо-український комп'ютерний словник

1 переривання 2 обробка переривань

JOB-ORIENTED TERMINAL

Англо-український комп'ютерний словник

проблемно-орієнтований (спеціалізований) термінал

LOGICAL UNIT TEST

Англо-український комп'ютерний словник

логічна перевірка, логічний контроль

LOOK-UP TABLE

Англо-український комп'ютерний словник

таблиця перетворення, таблиця перекодування

MAGNETIC TAPE

Англо-український комп'ютерний словник

1 магнітна стрічка 2 запам'ятовуючий пристрій на магнітній стрічці

MASTER TAPE

Англо-український комп'ютерний словник

1 основна стрічка 2 еталонна стрічка

MEMBER TYPE

Англо-український комп'ютерний словник

тип члена (у мережевих базах даних)

NETWORK NEWS TRANSPORT PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

(NNTP) протокол передачі мережевих новин через TCP/IP

NEW TECHNOLOGY FILE SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(NTSF) файлова система нової технології (тип файлової системи, яка забезпечує збоєстійкість та підвищену безпеку файлової структури)

OFF TIME

Англо-український комп'ютерний словник

час, протягом якого обчислювальна система виключена

OVERLAY TREE

Англо-український комп'ютерний словник

дерево перекриттів, оверлейне дерево

PAPER TYPE READER

Англо-український комп'ютерний словник

зчитувач перфострічки, перфоpчитувач

PLAIN OLD TELEPHONE SERVICE

Англо-український комп'ютерний словник

(POTS) простий старий телефонний сервіс

POINT TO POINT PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

(PPP) протокол "від місця до місця" (найбільш стандартний протокол для з'єднання домашніх комп'ютерів з Інтернетом через звичайні телефонні лінії)

POINT-OF-SALE TERMINAL

Англо-український комп'ютерний словник

(POS terminal) касовий термінал (підключений до центрального ЕОМ)

PRIMARY TYPE

Англо-український комп'ютерний словник

1 простий тип (даних) 2 вбудований простий тип (даних)

QUEUING THEORY

Англо-український комп'ютерний словник

теорія масового обслуговування

REAL TIME

Англо-український комп'ютерний словник

перегляд чи прослуховування відео/аудіо без затримки на завантаження цілого файлу (часто стосується інтернету)

REAL TIME STREAMING PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

(RTSP) протокол потоку реального часу (офіційний Інтернет стандарт RFC 2326 для відправки і отримання потоків даних, таких як відео чи аудіо)

RECORD TYPE

Англо-український комп'ютерний словник

1 запис, тип запису (у мовах програмування) 2 тип запису (у базах даних)

RENDITION TABLE

Англо-український комп'ютерний словник

таблиця відповідності, таблиця перетворення

RESPONSE TIME

Англо-український комп'ютерний словник

час відповіді, час реакції; час відгуку

RICH TEXT EDITOR

Англо-український комп'ютерний словник

(RTE) Rich Text Format редактор, що використовується у веб-сторінках (в основному як «WYSIWYG» редактор)

RING TOPOLOGY

Англо-український комп'ютерний словник

кільцева топологія, топологія типу "кільце"

SERIAL TRANSFER

Англо-український комп'ютерний словник

послідовне пересилання (даних); послідовна передача (даних)

SET TYPE

Англо-український комп'ютерний словник

1 тип набору (у мережевих базах даних) 2 безліч, тип безлічі

SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

(SMTP) простий протокол пересилання пошти

SOFTWARE TOOLS

Англо-український комп'ютерний словник

1 сервісні програми; допоміжні програми 2 інструментальні програмні засоби

STAR TOPOLOGY

Англо-український комп'ютерний словник

зіркоподібна топологія, топологія типу "зірка" (мережі ЕОМ)

START OF TEXT

Англо-український комп'ютерний словник

(STX) символ початку тексту (у коді ASCII представлений числом 2)

START TIME

Англо-український комп'ютерний словник

час розвантаження (диска чи магнітної стрічки)

START-STOP TRANSMISSION

Англо-український комп'ютерний словник

асинхронна (стартстопна) передача (даних)

Время запроса ( 0.257527371 сек)
T: 0.263180547 M: 1 D: 0